Izberite svojo območno službo

---------------------------------------------------------------

Območne službe

Območne službe so neke vrste strokovni organ, ki opravlja različne naloge na svojem območju in spremlja zaposlitev in brezposelnost na določenem področju. Njihova naloga je tudi svetovanje Uradom za delo ter dogovarjanje z delodajalci in regionalnimi subjekti na trgu dela.

Uradi za delo

Uradi za delo so prva linija –  s katero ste se gotovo že srečali na zavodu za zaposlovanje. Pri njih dobite informacije o vaših pravicah s področja zaposlitve in dela, uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladim in odraslim.

Zavod za zaposlovanje Celje (CE)

Uradi za delo:

 • Celje,
 • Laško,
 • Šentjur,
 • Slovenske Konjice,
 • Šmarje pri Jelšah,
 • Žalec

Zavod za zaposlovanje Koper (KP)

Uradi za delo:

 • Ilirska Bistrica,
 • Izola,
 • Koper,
 • Piran,
 • Postojna,
 • Sežana

Zavod za zaposlovanje Kranj (KR)

Uradi za delo:

 • Jesenice,
 • Kranj,
 • Radovljica,
 • Škofja Loka,
 • Tržič

Zavod za zaposlovanje Ljubljana (LJ)

Uradi za delo:

 • Cerknica,
 • Domžale,
 • Grosuplje,
 • Idrija,
 • Kamnik,
 • Kočevje,
 • Ljubljana,
 • Logatec,
 • Ribnica,
 • Vrhnika

Zavod za zaposlovanje Maribor (MB)

Uradi za delo:

 • Lenart,
 • Maribor,
 • Maribor II,
 • Pesnica,
 • Ruše,
 • Slovenska Bistrica

Zavod za zaposlovanje Murska Sobota (MS)

Uradi za delo:

 • Gornja Radgona,
 • Lendava,
 • Ljutomer,
 • Murska Sobota

Zavod za zaposlovanje Nova Gorica

Uradi za delo:

 • Ajdovščina,
 • Nova Gorica,
 • Tolmin

Zavod za zaposlovanje Novo mesto (NM)

Uradi za delo:

 • Črnomelj,
 • Metlika,
 • Novo mesto,
 • Trebnje

Zavod za zaposlovanje Velenje

Uradi za delo:

 • Dravograd,
 • Mozirje,
 • Radlje ob Dravi,
 • Ravne na Koroškem,
 • Slovenj Gradec,
 • Velenje

Zavod za zaposlovanje Sevnica

Uradi za delo:

 • Brežice,
 • Krško,
 • Sevnica

Zavod za zaposlovanje Ptuj

Uradi za delo:

 • Ormož,
 • Ptuj

Zavod za zaposlovanje Trbovlje

Uradi za delo:

 • Hrastnik,
 • Litija,
 • Trbovlje,
 • Zagorje