Borza dela

Borza dela opredeljuje različne dejavnosti in nudenje informacij vsem tistim, ki iščejo zaposlitev: primarno brezposelnim, zaposlenim, dijakom, študentom in upokojencem.

Borza dela

Borza dela deluje v okviru Zavoda RS za zaposlovanje, spletnih portalov in raznih agencij za posredovanje zaposlitev, ki objavljajo prosta delovna mesta na svojih spletnih straneh. Najbolj znane zaposlitvene agencije so Adecco, Manpower, Kadis, Atama, Trenkwalder, Moje Delo in druge. Borza dela v bistvu pomeni srečevanje iskalcev dela na eni strani in delodajalcev na drugi strani.

Borza dela nudi razne storitve, ki so za iskalce zaposlitve naslednje: iskanje dela po bazi podatkov, vnos življenjepisa, pomoč pri iskanju zaposlitve, karierni center, spisek uglednih delodajalcev in izobraževanja. Za delodajalce je na voljo objava oglasa, iskanje po življenjepisih, iskanje novih sodelavcev in druge kadrovske storitve.

Sistem eStoritev Zavoda RS za zaposlovanje omogoča prijavo poslovnim subjektom in fizičnim osebam. Poslovnim subjektom je na voljo prijava in ponovitev, odjava in sprememba prostih delovnih mest, sporočanje potreb po opravljanju del po avtorski ali podjemni pogodbi ter obveščanje o sklenitvi pogodbe, izmenjava dokumentacije z izvajalci javnih del, sporočanje o spremembah statusnih podatkov, delno povračilo nadomestne plače, iskanje med iskalci zaposlitve po izbranih kriterijih in ostale storitve.

Fizični osebam omogoča prijavo v evidenco brezposelnih oseb, v evidenco iskalcev zaposlitve in oddajo vloge za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Baza iskalcev zaposlitve – eBorza dela in eŽivljenjepis je spletna storitev, ki brezposelnim nudi vpis osnovnih podatkov ali življenjepisa v bazo iskalcev zaposlitve, po kateri iščejo pooblaščeni delodajalci. Je tudi pripomoček za izdelavo in izpis življenjepisa po standardu Europass.

Borza dela deluje v večjih mestih tudi v sklopu knjižnic kot Informacijski center Borza dela. Nudijo pomoč pri iskanju informacij in pisanju ponudb, prijav in življenjepisov. So prostor za neformalno učenje, saj organizirajo brezplačna predavanja, delavnice in motivacijska srečanja, s katerimi si posameznik lahko poveča svoje zaposlitvene možnosti.

Comments are closed.